Mitglieder Holzblasinstrumente

Yvonne Laufenberg

Saxophon

(1. Klarinette)

Ramona Pelzer

1. + 2. Klarinette

Es-Klarinette

Helmut Dr. Höger

Klarinette und Saxophon